• ege-yıldızı-mühendislik-hizmetler
ege-yıldızı-mühendislik-İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

Ege Yıldızı Mühendislik alanında uzman ve tecrübeli İş Yeri Hekimleri ile çalışanlarınızın hayatlarına korumaya kendisine misyon edinmiştir. İşletmeler 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği kapsamında zorunlu olan;

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

 Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika işyerlerinde iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır.

 İş Yeri Hekimlerimiz İşletmelerinizde;

 • İşe giriş sürecinde ,iş-işçi(çalışan) uyumunun sağlanması, işe bağlı sağlık tehlikeleri açısından duyarlı adayların belirlenmesi, işe yeni başlayanların sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları açısından oryantasyonunun sağlanması,
 • Operasyonlardan, kullanılan maddelerden ve/veya mekanlardan kaynaklanan maruziyetler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek hastalıkların, henüz yakınmalar ortaya çıkmadan saptanması amacıyla aralıklı kontrol muayenelerinin yapılması,
 • Hem işe giriş hem de aralıklı kontrol muayenelerinin ve sürekli izlemin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik tehlikelerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla gözlem ve incelemeler yapılması,
 • İşyeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi, sürekli takibi,
 • İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, işyeri ortamı gözlem ve analizleri vb. faaliyetler nedeniyle elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması,
 • Çalışanlara; işyerindeki olası sağlık zararlarına maruziyetlerden korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılması,
 • İşletme dışından gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması için araştırmalar yürütülmesi,
 • Yürütülen işyeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanması gibi birçok faaliyetleri yürütürler.

Ege Yıldızı Mühendislik Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinden İş Yeri Hekimliği Hizmeti Almanın Avantajları:

 • İşyeri hekimimiz Çalışma Bakanlığı İSG KÂTİP sisteminde kurumunuza atanmış ve onaylanmış İşyeri hekimidir.
 • Sektörde deneyimli İşyeri hekimi tarafından hizmet alırsınız,
 • İşyeri hekimlerimizin tespit ve önerilerini yerine getirirseniz Çalışma bakanlığı denetimlerinde sorun yaşamazsınız, ceza almazsınız.
 • Çalışma Bakanlığı denetimlerinde İşyeri hekimimiz sizlere eşlik eder,
 • İş yerinizdeki kaza ve meslek hastalığı sayısı önceki yıllara göre oldukça azalır,
 • İşyeri hekimi için SGK ve diğer vergi işlemleri için ücret ödemezsiniz,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminatlar ödemezsiniz,
 • İşyeri hekimini işten çıkardığınız zaman 1 yıllık sözleşme bedelini ödemek zorunda kalmazsınız,
 • Yasal olarak kurumunuza belirlenen aylık çalışma süresi kadar hizmet alırsınız,
 • Ege yıldızı  İç denetim sistemiyle iş yerinize hizmet veren İşyeri hekimimizin çalışmaları başka bir İşyeri hekimimiz tarafından denetlenmekte, işyeriniz 2. Bir İşyeri hekimi tarafından değerlendirilmektedir.