• ege-yıldızı-mühendislik-hizmetler
ege-yıldızı-mühendislik-

Eğiticinin Eğitimi

Nasıl Öğreniyoruz ?

 • Başlıca öğrenme kuramları

 • Bilgiyi İşleme Modeli

Grup Çalışması – Uygulama

 • Öğretim İlkeleri

 • Öğretim Stratejileri

 • Öğrenme Hedefleri

 • Grup çalışması – Uygulama

 • Yetişkin Eğitiminin Özellikleri

 • Öğretimde Bireysel Farklılıklar

 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

 • Öğrenmede Bireysel Farklılıklar

 • Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Öğrenme Stilleri

 • Öğrenme Stratejileri

 • Öğrenme Düzeyleri

 • Öğrenme Yolları

 • Bilgiyi İşleme Süreci

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Eğitim İhtiyaç Analizi

 • Eğitim Programının Öğeleri

 • Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Program ve Tasarım

 • İçerik Seçimi

 • Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Eğitim Ortamı

 • Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma

 • Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması

 • Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması

 • Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması

 • Eğitim Notlarının Hazırlanması

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Uygulama Zamanlarının Seçilmesi

 • Yaşamla Bağlantıların Sunulması

 • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Etkili Sunumun Amacı ve Önemi

 • Eğitimcinin Rolü

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Katılımcı Psikolojisi ve Önemi

 • Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

 • Topluluk Önünde Konuşma

 • Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler

 • Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar

 • Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek

 • Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi

 • Grup çalışması – Uygulama

 • Etkili Sunum Aşamaları

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler

 • Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler

 • Katılımcı Tepkilerini İzleme

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler

 • Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)

 • Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

 • Slaytların Yazılımı

 • Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

 • Ses ya da Müziğin Seçimi

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Eğitimde Geri Bildirimin Önemi

 • Soru Sorma Teknikleri

 • Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Soru Düzeyleri

 • İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

 • Yanıtların Alınması

 • Katılımcıların Soruları

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar

 • Değerlendirme

 • Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler

 • Grup çalışması – Uygulama

 • Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

 • Değerlendirme ve Not Verme

 • Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

 • Grup Çalışması – Uygulama

 • Sunum yapma

 • Sunumların değerlendirilmesi