• ege-yıldızı-mühendislik-hizmetler
ege-yıldızı-mühendislik-

Temel İsg Eğitimleri

İş sağlığı güvenliği eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak planlanmalı ve verilmelidir.
 • Eğitim eğilmekten gelir, eğitimden önce eğitim alacak kişilerin hazır bulunuşluk seviyeleri belirlenmeli, çalışma alanındaki risklere göre eğitim tasarlanmalı ve verilmelidir.
 • Eğitim sırasında katılımcıların aktif olması sağlanmalı, tehlikeli ve riskli durumlar karşısında yapılabilecek durumlar ile ilgili çalışanların görüşleri alınmalı
 • Eğitimde video, resim gibi görsellikler etkin şekilde kullanılmalı
 • Eğitimden sonra mutlaka eğitimin etkinlik ölçümleri yapılmalı, etkinlik ölçümü yazılı sınav olabileceği gibi saha gözlemi şeklinde de olabilir.
 • Verilen eğitimler kayıt altına alınmalı, katılımcıların imzası alınmalı ve eğitim fotoğraflarla desteklenmeli

Eğitim süreleri ve Periyodu

 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,- üç yılda en az bir defa
 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat- iki yılda en az bir defa
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat- yılda en az bir defa.

Yönetim Akademisi Eğitim Hizmeti

Yönetim Akademisi olarak müşterilerimizin mevcut personeline iş sağlığı güvenliği eğitimlerini hem müşterilerimizin iş yerlerinde hem de özel olarak hazırlanmış kendi eğitim salonlarımızda teorik ve uygulamalı olarak veriyoruz.

Müşterilerimiz yeni istihdam ettiği personeli iş başı yapmadan önce bize göndererek hem sağlık tetkikleri, sağlık muayenelerinin yapılmasını hem de iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin verilmesinin konforunu yaşıyor.

 

Eğitim Konuları

Eğitim Konuları

 1. Genel konular
 2. a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  c) İşyeri temizliği ve düzeni,
  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 3. Sağlık konuları
 4. a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  ç) İlkyardım
 5. Teknik konular
 6. a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  b) Elle kaldırma ve taşıma,
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  ı) Tahliye ve kurtarma