• ege-yıldızı-mühendislik-hizmetler
ege-yıldızı-mühendislik-

İş Güvenliği Uzmanlığı

Ege Yıldızı Mühendislik alanında uzman ve tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları ile çalışanlarınızın hayatlarına korumaya kendisine misyon edinmiştir. İşletmeler 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği kapsamında zorunlu olan;

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika bulundurmak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanları İşletmelerinizde;

 • İşyerindeki tüm makine donanım ve teçhizatın çalışma durumundan sağlığından stabilitesinden  makinelerde kullanılan malzeme ve hammaddelerin sağlığa etkilerinin değerlendirilmesi,
 • İşçilerin koruyucu kıyafetler giyilmesinin sağlanması, baret ya da kask takmasından koruyucu donanımların seçilip pratik olarak kullanılması,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yapılması gerekenleri işverene yazılı ve imzalı olarak bildirilmesi,
 • İşyerinde ortaya çıkan kazaların neden çıktığının raporlanması ve tekrar olmaması için gerekli tedbirlerin alınması,
 • İşverenin risklerle ilgili bilgilendirilmesi gereken tedbirlerin alınması için teşvik edilmesi ve işveren tarafından alınan tedbirlerin takibinin yapılması
 • İşyerinin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun bir şekilde dizayn edilip edilmediğini kontrol etmesi, periyodik bakımların planlanması ve kontrol edilmesi,
 • Doğal afetler, işyerinde meydana gelmesi olası facilara karşı acil eylem planlarının oluşturulması, bunu işverenle ve işçilerle paylaşarak gerekli tedbirlerin alınmasını, eğitimlerin verilmesini, tatbikatların yapılmasının sağlanması,
 • İşyeri personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimlerinin alınmasının sağlanması,
 • Çalışma ortamını sürekli gözleyerek,  İş Sağlığı Ve Güvenliği çalışmalarının yıllık değerlendirme raporuna (Ek-2) işyeri hekimi ile birlikte işlenmesi,
 • Gerekli tüm evrakları hazırlayarak işverenin onayına sunması gerekli afişleri çalışma ortamına asması gibi birçok faaliyeti yürütürler.

Ege Yıldızı Mühendislik Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinden İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti Almanın Avantajları:

 • İş güvenliği Uzmanımız Tehlike sınıfına uygun olarak Çalışma Bakanlığı İSG KÂTİP sisteminde kurumunuza atanmış ve onaylanmış uzmandır,
 • Sektörde deneyimli iş güvenliği uzmanı tarafından hizmet alırsınız,
 • Uzmanlarımızın tespit ve önerilerini yerine getirirseniz Çalışma bakanlığı denetimlerinde sorun yaşamazsınız, ceza almazsınız.
 • Çalışma Bakanlığı denetimlerinde iş güvenliği uzmanımız sizlere eşlik eder,
 • İş yerinizdeki kaza ve meslek hastalığı sayısı önceki yıllara göre oldukça azalır,
 • İş güvenliği uzmanı için SGK ve diğer vergi işlemleri için ücret ödemezsiniz,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminatlar ödemezsiniz,
 • Hizmetinden memnun olmadığınız zaman başka bir iş güvenliği uzmanı talep edebilirsiniz,
 • İş güvenliği uzmanını işten çıkardığınız zaman 1 yıllık sözleşme bedelini ödemek zorunda kalmazsınız,
 • Yasal olarak kurumunuza belirlenen aylık çalışma süresi kadar hizmet alırsınız,
 • Yönetim Akademisi İç denetim sistemiyle iş yerinize hizmet veren iş güvenliği uzmanının çalışmaları başka bir uzmanımız tarafından denetlenmekte, işyeriniz 2. Bir uzman tarafından değerlendirilmektedir.