• ege-yıldızı-mühendislik-hizmetler
ege-yıldızı-mühendislik-

İnsan Kaynakları Uzmanlığı

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İnsan Kaynaklarının tarihsel gelişimi ve tanımı
 • İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi
 • Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş
 • Personel yönetimi ve İK yönetimi arasındaki farklar
 • İnsan kaynakları yönetimi hedefleri
 • Şirket Stratejileri ile İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi
 • Norm Kadro ve Yedeklemesi
 • Personel Seçme ve İşe Alım Süreci
 • Kişilik Envanteri Uygulama
 • Mülakat Sistemi Yönetimi
 • Öneri Sistemi Yönetimi
 • İş Analizlerinin Sistemi Yönetimi
 • Ücret Sistemi Yönetimi
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İnsan Kaynakları Raporlama
 • Eğitim Sistemi Yönetimi
 • Yasal  şartların  Yönetimi

Disiplin Faaliyetleri

 • Savunmaların alınması
 • Sözlü uyarı ve yazılı ihtarların verilmesi
 • Ücret kesinti cezası verilmesi durumunda uyulması gereken prosedür

Bireysel İşçi Çıkarma

 • Fesihte usul
 • İhtar ve savunma müesseseleri
 • Feshin sonuçları
 • Yargıtay kararları

Toplu İşçi Çıkarma

 • Sebepleri
 • Usulü
 • Bildirimler
 • Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplanması
 • Sebepleri
 • Usulü

Bordro Hesaplama

 • Ücret Hesaplama
 • Saat Ücretli Çalışma
 • Fazla Mesai
 • Yan Ödemeler
 • İzin Hesaplama
 • Fark Bordrosu
 • Ücret Hesaplamaları Tanımı: Aylık, Günlük, Saatlik, Part-Time Ücret Kavramları
 • Ögeleri ve Türleri (içeriği ve türleri)
 • Ücret Dışı Ödemeler

Bölge Çalışma-İşkur ve SGK Bildirgeleri

 • İşe giriş bildirgesinin hazırlanması
 • İşten çıkış bildirgesinin hazırlanması
 • Aylık prim hizmet bildirgesinin hazırlanması
 • İşçi durum çizelgesinin hazırlanması
 • Eksik gün bildirim formunun hazırlanmasında yeni değişiklikler
 • İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işveren sorumlulukları