• ege-yıldızı-mühendislik-hizmetler
ege-yıldızı-mühendislik-

Diğer Sağlık Personeli

Ege Yıldızı Mühendislik alanında uzman ve tecrübeli Diğer Sağlık Personeli (Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler) ile çalışanlarınızın hayatlarına korumaya kendisine misyon edinmiştir. İşletmeler 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği kapsamında zorunlu olan;

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda,

10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personelimiz İşletmelerinizde;

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışırlar, veri toplarlar ve gerekli kayıtları tutarlar,
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazarlar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olurlar,
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlarlar,
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışırlar,
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev alırlar,
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışarak faaliyetlerini yürütürler.

Ege Yıldızı Mühendislik Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinden Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Almanın Avantajları:

 • Diğer Sağlık Personelimiz Çalışma Bakanlığı İSG KÂTİP sisteminde kurumunuza atanmış ve onaylanmış, sertifika sahibi kişilerdir.
 • Sektörde deneyimli Diğer Sağlık Personeli tarafından hizmet alırsınız,
 • Diğer Sağlık Personeli İş Yeri Hekimi ile koordineli çalıştığından tespit ve önerilerini yerine getirirseniz Çalışma bakanlığı denetimlerinde sorun yaşamazsınız, ceza almazsınız.
 • Çalışma Bakanlığı denetimlerinde Diğer Sağlık Personelimiz sizlere eşlik eder,
 • İş yerinizdeki kaza ve meslek hastalığı sayısı önceki yıllara göre oldukça azalır,
 • Diğer Sağlık Personeli için SGK ve diğer vergi işlemleri için ücret ödemezsiniz,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminatlar ödemezsiniz,
 • Hizmetinden memnun olmadığınız zaman başka bir Diğer Sağlık Personeli talep edebilirsiniz,
 • Yasal olarak kurumunuza belirlenen aylık çalışma süresi kadar hizmet alırsınız,
 • Yönetim Akademisi İç denetim sistemiyle iş yerinize hizmet veren Diğer Sağlık Personelimizin çalışmaları başka bir Diğer Sağlık Personeli tarafından denetlenmektedir.